Dòng Nội dung
1
Bài tập Lịch sử 10 / Phạm Hồng Tung (đồng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
120tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chuyên đề học tập Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
63tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:25 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lịch sử 10 / Vũ Minh Giang (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
147tr. : minh họa ; 27cm 27cm


Đầu mục:23 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lịch sử 10 : Sách giáo viên / Vũ Minh Giang (tổng ch.b.),…

H. : Giáo dục Việt Nam, 2022
204tr. ; 27cm 27cm


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Lịch sử Bộ Nội vụ / B.s.: Chu Văn Thành (ch.b.),...

H. : Chính trị Quốc gia, 2005
434r. : minh họa ; 24cm 24cm

Quá trình hình thành và phát triển của Bộ Nội vụ từ 8/1945 đến nay. Vai trò, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ fqua các thời kì kháng chiến chống Pháp, Mỹ và thời kì đổi mới hiện nay
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)