Dòng Nội dung
1
Barycenter and its applications : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phung Thu Trang ; M.Sc. Tran Thi Van Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
44tr. ; 29cm 29cm

In addition to the introduction, conclusion and list of references, the structure of the thesis consists of 2 chapters: Chapter 1: Barycenter. Present the concept of the barycenter and the properties of the barycenter. Chapter 2: Application of Barycente
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Linear Geometry / Pham Thanh Tam, Nguyen Thi Tra, Tran Thi Van Anh

H. : Đại học Quốc Gia, 2023
212p. : ill. ; 21cm 21cm

Cung cấp các khái niệm cơ bản về không gian afin. Nghiên cứu các tính chất bất biến của hình học Euclide thông qua các đường đẳng cự
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)
3
The Euler line and the nine-point circle : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Van Hai; M.Sc.Tran Thi Van Anh (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
55p. ; 29cm + 29cm +

Khái quát sự hình thành đường Euler và đường tròn chín điểm. Tìm hiểu về các thuộc tính của đường Euler và đường tròn chín điểm. Hệ thống hóa các vấn đề toán học liên quan đến đường thẳng Euler và đường tròn chín điểm. Qua đó bổ sung tài liệu tham khảo cho các trường THPT và đại học giáo dục.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)