Dòng Nội dung
1
Design of teaching plan with integration of career guidance for statistics in grade 10 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Nguyen Phuong Thao ; Dr. Pham Thi Hong Hanh, Dr. Mooi Lee Choo (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
98tr. ; 29cm + 29cm +

Thiết kế kế hoạch dạy học có lồng ghép hướng nghiệp cho thống kê ở lớp 10 nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học và học Toán và giáo dục nghề nghiệp hiệu quả cho học sinh cao các trường học
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Design plan for differentiated teaching of grade 12 topic on functions associated with career orientation : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Bui Duc Thang ; Dr. Pham Thi Hong Hanh, Dr. Mooi Lee Choo (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
87tr. ; 29cm + 29cm +

Xây dựng quy trình và thiết kế phương án DT chủ đề lớp 12 về chức năng liên kết với CO để góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán và hiệu quả của việc định hướng nghề cho các ST.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
Integration of career guidance in teaching the topic of combinations and probality for 11th grade students : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đinh Tiến Công ; Dr. Phạm Thị Hồng Hạnh, Dr. Mooi Lee Choo (Hướng dẫn khoa học)

H. : HaNoi Pedagogical University 2 [phát hành], 2020
82tr. ; 29cm + 29cm +

Đề xuất quy trình và một số biện pháp tích hợp hướng nghiệp giáo dục trong dạy học phân môn xác suất lớp 11, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán và hiệu quả của giáo dục hướng nghiệp đối với học sinh các trường trung học phổ thông.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)
4
Network analysis for problem-solving activities / Mooi Lee Choo, Tran Van Bang // Tạp chí Khoa học 2021.-Số 71, tr.3-14
Việc đánh giá các hoạt động giải quyết vấn đề là một công việc khó khăn vì giải quyết vấn đề là một dạng phức tạp của hành vi con người. Người giải quyết vấn đề (trong trường hợp này, sinh viên) cần hiểu điểm bắt đầu và điểm kết thúc, tìm kiếm các giải pháp có thể, và sau đó thực hiện các bước của giải pháp đã chọn. Một sơ đồ giải quyết vấn đề đòi hỏi phải hiểu quá trình giải quyết vấn đề và phương pháp sư phạm của nó. Một sơ đồ như vậy cần tính đến khả năng nhận thức vấn đề có ảnh hưởng thế nào đến cách tiếp cận giải quyết vấn đề và các bước giải quyết vấn đề. Báo cáo này mô tả sơ đồ mang tính lý thuyết khả thi bằng cách sử dụng phân tích mạng (Bliss, Monk và Ogborn, 1983) và các ví dụ chuyên ngành cụ thể.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)
5
Teaching mathematics through English : The textbook is used for the Bachelor of Maths Education Programme in English under the National Foreign Language Project in Vietnam / Tran Van Bang (chief author), Mooi Lee Choo

Tp. HCM. : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2023
196p. : ill. ; 21cm 21cm

Trình bày cơ sở việc dạy học môn toán bằng tiếng Anh cho giáo viên toán, lý thuyết và phương pháp dạy học qua các bài thực hành liên quan
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)