Dòng Nội dung
1
2
Difficulties in giving a presentatiaon and suggested solutions : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Dang Ngoc Nam; Nguyen Thi Phuong Lan (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
54tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
Mathematics for physics 1 (Multivariate function and differential equation) / Nguyen Huy Thao (chief editor), Nguyen Thi Phuong Lan, Tran Trung Hieu

Thái Nguyên : Thai Nguyen Unversity, 2023
463p. : ill. ; 21cm 21cm

Trình bày về hàm một biến, hàm nhiều biến, phương trình vi phân của hàm nhiều biến, toán tử vector,..
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5