Dòng Nội dung
1
"Cánh đồng bất tận" từ văn học đến điện ảnh : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Lí luận văn học / Lê Thanh Minh; Th.S Mai Thị Hồng Tuyết (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
86tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
"Thượng Kinh ký sự" (Lê Hữu Trác) dưới góc nhìn thể loại : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Lê Thị Mai Hiên ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
63tr. ; 29cm 29cm

Cung cấp kiến thức về những đặc điểm của ký và ký sự. Đồng thời đề tài giúp người đọc hiểu được những đặc trưng thể loại đã tạo nên giá trị độc đáo cho Thượng kinh ký sự.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
3
"Vòng phấn Kapkazơ" (Bertol Brecht) dưới góc nhìn thể loại : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Phạm Thị Thắm ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
62tr. ; 29cm 29cm

Khái quát sự ra đời, quá trình phát triển và đặc trưng của thể loại kịch; nghiên cứu chi tiết vở kịch “Vòng phấn Kapkazơ” trong sự so sánh đối chiếu vớí kịch truyền thống để thấy được sự kế thừa và cách tân độc đáo trong kịch Brecht
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Biểu tượng trong tập truyện Đảo người gù của Êgiêdip Môrô : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Đào Thị Lụa ; Mai Thị Hồng Tuyết (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
59tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Biểu tượng trong Tên của đoá hồng (U.Eco) : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Thu Hương ; TS. Mai Thị Hồng Tuyết (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2021
55tr. ; 29cm 29cm

Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về biểu tượng và biểu tượng văn học. Tìm hiểu hệ thống biểu tượng trong Tên của đóa hồng (U.Eco).
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)