Dòng Nội dung
1
Ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975 : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Nguyễn Thị Vân ; ThS. Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
61tr. ; 29cm 29cm

Phát hiện những nét độc đáo về ngôn từ nghệ thuật trong nhật ký chiến tranh 1945-1975; chỉ ra những thủ pháp tiêu biểu trong sáng tạo ngôn từ nghệ thuật của tác giả, làm sáng tỏ giá trị nội dung của cuốn nhật ký.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Biểu tượng đô thị trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Lí luận văn học / Nguyễn Thị Thanh Huyền; Th.S Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
87tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Biểu tượng nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu : Khoá luận tốt nghiệp : Chuyên ngành: Lí luận văn học / Đỗ Thị Tốt ; Hoàng Thị Duyên (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2013
62tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Biểu tượng tình yêu trong thơ Nguyễn Bính trước cách mạng tháng tám 1945 : Khoá luận tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành: Lí luận văn học / Nguyễn Thị Ngọc; Th.S Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2011
94tr. ; 29cm 29cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bước đầu tìm hiểu Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng : Khóa luận tốt nghiệp đại học / Phùng Mai Anh ; Hoàng Thị Duyên (hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2015
59tr. ; 29cm + 29cm +


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)