Duyệt theo bộ sưu tập Luận án (Tất cả)
Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học : Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục / Lê Thị Hồng ; PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh, PGS.TS. ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:19)

Xác định cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học; Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho đối tượng này, góp phần hoàn thiện mục tiêu phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học

Nghiên cứu tính chất nhiệt động của hợp kim xen kẽ nhị nguyên và tam nguyên có khuyết tật với các cấu trúc lập phương tâm diện và lập phương tâm khối : Luận án tiến sĩ Vật lí ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)

Áp dụng phương pháp thống kê mô men để nghiên cứu các tính chất nhiệt động, nóng chảy và chuyển pha cấu trúc của các hợp kim xen kẽ nhị nguyên và hợp kim xen kẽ tam nguyên có khuyết tật với cấu trúc lập phương tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, nồng độ nguyên thử thay thế, nồng độ nguyên tử xen kẽ và nồng độ nút khuyết cân bằng

Thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ thông : Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục / Ninh Thị Hạnh ; TS. Nguyễn Thị Bích, TS. H ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:17)

Tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Giới thiệu vấn đề thiết kế và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Dáng điệu tiệm cận và bài toán điều khiển đối với một số lớp phương trình Parabolic suy biến mạnh : Luận án Tiến sĩ Toán học / Nguyễn Xuân Tú ; GS.TS. Cung Thế Anh, TS. Trần V ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:4)

Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, dáng điệu tiệm cận nghiệm và bài toán điều khiển cho một số lớp phương trình parabolic suy biến mạnh bằng các phương pháp của giải tích hàm.

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học Toán : Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục / Lê Thu Phương ; PGS.TS. Trần Ngọc Lan, TS. Lê Ngọc Sơn (Hướn ... (1) (Lượt lưu thông:1) (1) (Lượt truy cập:67)

Nêu cơ sở lý luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học. Thực trạng hoạt động đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 5 trong dạy học môn toán. Thiết kế các tiêu chí và hướng dẫn sử dụng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề toán học của học sinh lớp 5 trong dạy học môn học trên.

Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống : Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục / Bùi Thị Loan ; PGS.TS. Phan Thanh Long, TS. Nguyễn ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:12)

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, đề xuất biện pháp giáo dục phòng chống xâm hại tình dục theo tiếp cận kĩ năng sống nhằm giúp học sinh tiểu học ứng phó tích cực với xâm hại tình dục, góp phần bảo vệ bản thân an toàn, lành mạnh

Tính bị chặn của toán tử loại Hausdorff trên một số không gian hàm : Luận án Tiến sĩ Toán học / Nguyễn Đức Duyệt ; GS.TSKH. Nguyễn Minh Chương, TS. Nguyễn Văn Tuấn (Hướng dẫn ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)

Nghiên cứu điều kiện đủ cho tính bị chặn của một số lớp toán tử Hausdorff trong một số trường hợp ước lượng được chuẩn của toán tử; Nghiên cứu tính bị chặn cho giao hoán tử của toán tử Hausdorff trên trường thực và nhóm Heisenberg

Nghiên cứu các đại lượng nhiệt động của vật liệu trong lý thuyết XAFS phi điều hòa : Luận án Tiến sĩ Vật lý / Vũ Quang Thọ ; PGS.TS. Nguyễn Bá Đức, PGS.TS. Hồ Khắc Hiếu (Hướng ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Nghiên cứu các đại lượng nhiệt động của phổ cấu trúc tinh tế hấp tia X để tham gia giải quyết một số vấn đề quan trọng của lý thuyết XAFS hiện đại

Một số cơ sở vật lý của việc ứng dụng vật liệu nano trong y học hiện đại : Luận án Tiến sĩ Vật lý / Nguyễn Minh Hoa ; PGS.TS. Đinh Như Thảo, TS. Đỗ Hoàng Tùng(Hướng dẫn khoa h ... (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:1)

Đề xuất một số phương pháp chế tạo chấm lượng tử carbon dựa trên tương tác Plasma-chất lỏng; Xây dựng mô hình vật lý tích hợp hai cơ chế truyền năng lượng Fret và Set phụ thuộc kích thước GNP; Xây dựng mô hình vật lý cho sự phụ thuộc cường độ huỳnh quang vào nồng độ GNP trong quá trình truyền năng lượng

Dạy học Thủ công ở tiểu học theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh : Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục / Lê Thị Nguyên ; PGS.TS. Bùi Minh Đức, TS. Vũ Thị Sơn (Hướng dẫ ... (1) (Lượt lưu thông:1) (1) (Lượt truy cập:69)

Đề xuất một số biện pháp dạy học Thủ công ở tiểu học theo hướng phát huy tính sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học Thủ công nói riêng và dạy học ở tiểu học nói chung.