Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Quản lí dạy học thực hành nghề theo hướng hợp tác với doanh nghiệp ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Kho ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:22)

Đề xuất các biện pháp quản lí dạy học thực hành nghề ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp quận theo hướng hợp tác với doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học và giải quyết nhiệm vụ phân luồng học sinh

Xây dựng và sử dụng bài tập sáng tạo trong dạy học chương "Từ trường" - Vật lí 11 THPT : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Văn Đông ; PGS.TS. Tạ Tri Phương (hướng dẫ ... (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:8)

Đưa ra các nguyên tắc xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo trong dạy giải bài tập chương “Từ trường” vật lí 11 THPT nhằm rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh.

Phân tích các tiêu chí và quy tình kiến trúc phần mềm : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Lưu Thành Sơn ; PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy (hướng dẫn khoa học) (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:5)

Tìm hiểu về kiến trúc phần mềm. Mô hình phát triển phần mềm, các hoạt động trong quá trình phát triển phần mềm; đưa ra cách thức giải quyết bài toán về việc thiết kế kiến trúc phần mềm

Khai phá luật kết hợp trên hệ thông tin mờ, ứng dụng xét tuyển sinh : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Quốc Toản ; PGS.TS. Lê Huy Thập (hướng dẫn khoa học) (0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Nghiên cứu kỹ nghệ kho dữ liệu; Nghiên cứu khai phá dữ liệu; Ngôn ngữ lập trình; Lập trình ứng dụng tại trường ĐHSP Hà Nội 2

Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert : Luận văn thạc sĩ Toán học / Vũ Thị Hoàng Yến ; PGS.TS. Tạ Duy P ...

Tìm hiểu về hệ phương trình vi phân thường trong không gian Hilbert; Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân tuyến tính trong không gian Hilbert.

Thuật toán tối ưu hóa đàn kiến và ứng dụng giải bài toán phân luồng giao thông : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Phạm Đức Hạnh ; PGS.TS. Đoàn Văn Ban (hướng dẫn khoa học)

Trình bày một số kết quả nghiên cứu về thuật toán tối ưu đàn kiến ACO, các phiên bản của thuật toán ACO và ứng dụng thuật toán ACO vào bài toán phân luồng giao thông.

Tiêu chuẩn chỉ số trong bài toán điều khiển tối ưu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số : Luận văn thạc sĩ Toán học / Phạm Thị Bích Đào ; PGS.TS. Tạ Duy Phượng ...

Nghiên cứu hệ phương trình vi phân đại số và khái niệm chỉ số của hệ phương trình vi phân đại số. Nghiên cứu bài toán điều khiển tối ưu với hàm mục tiêu toàn phương mô tả bởi hệ phương trình vi phân đại số tuyến tính chỉ số 1 và chỉ số 2

Giấu tin trong ảnh theo phương pháp mdule : Luận văn thạc sĩ Máy tính / Nguyễn Thị Bích Đào ; TS. Kiều Văn Hưng (hướng dẫn khoa học)

Nghiên cứu một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh, đặc biệt là phương pháp module được đề xuất trong thời gian gần đây, đồng thời cài đặt một ứng dụng thử nghiệm về giấu tin trong ảnh số

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy - học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4 văn lớp 4 : Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục / Nguyễn Hương Thu ; TS. Nguyễn ...

Tìm ra phương pháp sử dụng bản đồ tư duy để tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học các phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 4.

Đặc điểm ngôn ngữ trong truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng : Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam / Bùi Kim Thoan ; PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hương (hướng dẫn khoa học) (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:20)

Vận dụng lý thuyết về ngôn ngữ nghệ thuật, đề tài làm sáng tỏ các đặc điểm ngôn từ trong truyện ngắn của Ma Văn Kháng, từ đó làm rõ nét đặc sắc, riêng biệt trong phong cách ngôn ngữ của nhà văn