Duyệt theo bộ sưu tập Sách tham khảo (Tất cả)
Bài tập trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Hán hiện đại : Trình độ sơ cấp / TS. Phạm Thị Nghĩa Vân (ch.b.),... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu khái niệm về ngữ âm, ngữ học và ngữ âm tiếng Trung Quốc hiện đại. Đưa ra các dạng bài tập trắc nghiệm ngữ âm

Tổ chức bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Văn Tất Thu (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề lý luận về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Kinh nghiệm các nước và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Thực trạng tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ở nước ta. Mô hình tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và các giải pháp tổ chức Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực

Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1975 nhìn từ lí thuyết diễn ngôn : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khơi gợi cảm hứng tìm hiểu, vận dụng lý thuyết diễn ngôn nói riêng, các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn học giàu hiệu năng để đọc lại, tiếp tục nghiên cứu một/những đối tượng nghệ thuật giàu giá trị xã hội - thẩm mỹ, độc đáo, đa dạng.

Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX (1900 - 1932) : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang (ch.b), Bùi Thị Lan Hương (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu nghệ thuật xây dựng truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XX; nghệ thuật xây dựng cốt truyện và kết cấu truyện; ngôn từ, giọng điệu trong truyện ngắn Việt Nam đầu thế kỷ XXI

Xây dựng xã hội học tập : Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức T ... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Các khái niệm và phân tích cơ bản về xây dựng xã hội học tập - cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội; Những chính sách cho một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội

Các nguyên tắc và phương pháp xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức, chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông / Phạm Đức Quang,... (4) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát cơ sở lí luận và thực tiễn để xác định lĩnh vực học tập, môn học, mạch kiến thức giai đoạn sau năm 2015 ở nước ta. Đưa ra các nguyên tắc, phương pháp xác định và cách thức vận dụng các phương pháp đó.

Xin được nói thẳng / Hoàng Tụy (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Gồm những bài viết của Giáo sư Hoàng Tuỵ đã được đăng trên báo "Tia sáng" trong hơn 20 năm qua về thực trạng phát triển nền khoa học - giáo dục Việt Nam, cùng một số bài đánh giá của các nhà tri thức, bạn bè thân thiết dành cho ông: tiền lương, thật và giả; năm mới, chuyện cũ; phiếm luận về khuyết tật hệ thống...

Yoga và du lịch / Vũ Trọng Lợi (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày quá trình phát triển thể dục thể thao và Yoga, một số vấn đề chung về Yoga, mối quan hệ giữa du lịch và Yoga, một số động tác thực hành Yoga du lịch và một số loại hình Yoga du lịch Việt Nam

Hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và phong cách giáo dục của cha mẹ (Nghiên cứu tại một số trường THCS trên địa bàn Hà Nội) : Sách chuyên khảo / Lê Thanh Hà, Đào Th ... (6) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hành vi bắt nạt của học sinh trung học cơ sở và phong cách giáo dục của cha mẹ

Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh Ngọc (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam