Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / Trương Thị Hiền (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; logic tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non; các bước tổ chức thực hiện đề tài khoa học và đánh giá công trình nghiên cứu khoa học

A course on topological vector spaces / Jurgen Voigt (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Introduction to functional analysis / Christian Clason (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Linguistics : An introduction to linguistic theory / written by Victoria A. Fromkin (editor) ... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giáo trình cung cấp kiến thức nền tảng cần thiết cho sinh viên ngành ngôn ngữ học: ngữ âm, âm vị học, cú pháp, hình thái, ngữ nghĩa,...

Complete IELTS : Bands 6.5-7.5 : Student's book with answers / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Là cuốn giáo trình tiếng Anh cung cấp cho người học các kĩ năng cần thiết, các câu hỏi, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để đạt tiếng Anh cao cấp (CEF) cấp độ C1

Complete IELTS : Bands 5-6.5 : Student's book with answers / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman (2) (Lượt lưu thông:1) (0) (Lượt truy cập:0)

Là cuốn giáo trình tiếng Anh cung cấp cho người học các kĩ năng cần thiết, các câu hỏi, ngữ pháp và từ vựng quan trọng để đạt tiếng Anh (CEF) cấp độ B2