Ngày đăng bài: 11/02/2020 14:47
Lượt xem: 235
Giới thiệu chung

Thông tin chung

         Tên đầy đủ: Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà nội 2

         Địa chỉ: Khu B -  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 32, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

         ĐT: 0211.3863.195


         Tổng số cán bộ: 26 cán bộ, trong đó 13 cán bộ có trình độ thạc sỹ,  10 cán bộ có trình độ đại học, 04 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp.