Dòng Nội dung
1
Bác Hồ với giáo dục - đào tạo và tâm nguyện của nhà giáo đối với Bác Hồ

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016
506tr. ; 24cm 24cm

Tập hợp các bài viết, bài nói, thư, điện văn,...của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo; bài tham luận của các nhà giáo in trong các tạp chí, kỷ yếu khoa học đã được công bố
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài giảng y học thể dục thể thao : Tài liệu giảng dạy chương trình đào tạo bác sĩ chuyên ngành Y học thể dục thể thao, cử nhân Y sinh thể thao / Lê Quý Phượng (ch.b.), Đặng Quốc Bảo, Lưu Quang Hiệp

H. : Thể dục Thể thao, 2007
355tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm 27cm

Trình bày những kiến thức y học thể dục thể thao. Đặc điểm một số hệ thống chức năng của cơ thể trong hoạt động thể thao. Kiểm tra y học thể thao. Một số vấn đề bệnh lý thể thao, chấn thương thể thao. Cơ sở sinh học của tập luyện thể dục thể thao vì sức khoẻ
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chấn thương và các bài tập hồi phục / Đặng Quốc Bảo

H. : Thể dục thể thao, 2005
248tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chế độ ăn uống và luyện tập phòng chữa bệnh tim mạch / Đặng Quốc Bảo

H. : Thể dục thể thao, 2004
167tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Công thức của cuộc sống / Đặng Quốc Bảo

H. : Thể dục thể thao, 2006
268tr. ; 19cm. 19cm.


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)