Dòng Nội dung
1
Đa thức và phương trình hàm : Khoá luận tốt nghiệp đại học / Vũ Thị Phương Thanh ; Th.s Nguyễn Huy Hưng (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2016
55tr. ; 29cm 29cm

Trình bày một số dạng phương trình hàm đa thức là phương trình hàm đa thức một ẩn, phương trình hàm đa thức nhiều ẩn, các bài toán xác định đa thức...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
2
Mathematics for physics 1 (Multivariate function and differential equation) / Nguyen Huy Thao (chief editor), Nguyen Thi Phuong Lan, Tran Trung Hieu

Thái Nguyên : Thai Nguyen Unversity, 2023
463p. : ill. ; 21cm 21cm

Trình bày về hàm một biến, hàm nhiều biến, phương trình vi phân của hàm nhiều biến, toán tử vector,..
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
3
Một số phương pháp giải phương trình hàm đa thức : Khóa luận tốt nghiệp Đại học / Đàm Mai Hương ; ThS. Phan Văn Lộc (Hướng dẫn khoa học)

H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2020
50tr. ; 29cm + 29cm +

Trình bày các kiến thức cơ bản của đa thức và một số phương pháp, ví dụ về giải phương trình hàm đa thức.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)