• Luận văn
  • 372.37 Đ116NG
    Giáo dục phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh cuối cấp tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống :
DDC 372.37
Tác giả CN Đặng, Minh Nguyệt
Nhan đề Giáo dục phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh cuối cấp tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống : Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / Đặng Minh Nguyệt ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 63tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Nghiên cứu cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống bạo lực học đƣờng cho học sinh cuối cấp tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống. Đề xuất biện pháp giáo dục phòng, chống BLHĐ cho học sinh cuối cấp tiểu học nhằm trang bị những kiến thức, kĩ năng cần thiết giúp các em nhận diện và tự tin ứng phó hoặc tìm hiếm sự giúp đỡ khi có nguy cơ bị bạo lực học đường từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
Từ khóa tự do Phòng chống bạo lực
Từ khóa tự do Tiểu học
Từ khóa tự do Kĩ năng sống
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Dục Quang
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): 108003727
00000000nam a2200000 a 4500
00138199
0022
004C23E8972-610E-4FD0-BE2F-C58B628B092C
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20230217091241|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aVie
044|avm
08204|a372.37|bĐ116NG
10000|aĐặng, Minh Nguyệt
24500|aGiáo dục phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh cuối cấp tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống : |bLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục / |cĐặng Minh Nguyệt ; PGS.TS. Nguyễn Dục Quang (Hướng dẫn khoa học)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a63tr. ; |c29cm|e01CD
500|aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
502|aLuận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục. Giáo dục học ( bậc Tiểu học).8140101
504|aTài liệu tham khảo và phụ lục: cuối chính văn
520|aNghiên cứu cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống bạo lực học đƣờng cho học sinh cuối cấp tiểu học theo tiếp cận kĩ năng sống. Đề xuất biện pháp giáo dục phòng, chống BLHĐ cho học sinh cuối cấp tiểu học nhằm trang bị những kiến thức, kĩ năng cần thiết giúp các em nhận diện và tự tin ứng phó hoặc tìm hiếm sự giúp đỡ khi có nguy cơ bị bạo lực học đường từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.
653|aPhòng chống bạo lực
653|aTiểu học
653|aKĩ năng sống
653|aGiáo dục
653|aPhương pháp dạy học
691|aGiáo dục học (Tiểu học)
70010|aNguyễn, Dục Quang|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): 108003727
890|a1|b0|c1|d3
911|aBùi Lan Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 108003727 Kho Luận văn 372.37 Đ116NG Luận án, luận văn 1