• Sách giáo trình
  • 796.33071 PH561PH
    Phương pháp giảng dạy và huấn luyện Đá cầu
DDC 796.33071
Nhan đề Phương pháp giảng dạy và huấn luyện Đá cầu
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Thể dục Thể thao, 2009
Mô tả vật lý 147tr. : Hình vẽ ; 19cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Vụ Thể dục Thể thao quần chúng
Tóm tắt Hướng dẫn kỹ thuật đá cầu và phương pháp giảng dạy huấn luyện môn thể thao này. Kỹ thuật phát cầu, đá má trong, đánh đầu, huấn luyện tâm lý thi đấu...
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Huấn luyện
Từ khóa tự do Đá cầu
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104014421
00000000nam#a2200000ui#4500
00134621
0025
004242F9BE7-972D-4FB0-8E7C-9268A905E23F
005202205180905
008081223s2009 VN| vie
0091 0
020 |c18.500đ
039|y20220518090549|zanhbl
040 |aTVSP2
041 |avie
044 |avm
08204|a796.33071|bPH561PH
245 |aPhương pháp giảng dạy và huấn luyện Đá cầu
260 |aH. : |bNxb. Thể dục Thể thao, |c2009
300 |a147tr. : |bHình vẽ ; |c19cm
500 |aĐTTS ghi: Vụ Thể dục Thể thao quần chúng
520 |aHướng dẫn kỹ thuật đá cầu và phương pháp giảng dạy huấn luyện môn thể thao này. Kỹ thuật phát cầu, đá má trong, đánh đầu, huấn luyện tâm lý thi đấu...
653 |aThể thao
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aHuấn luyện
653 |aĐá cầu
690 |aGiáo dục Thể chất
691 |aGiáo dục Thể chất
7730 |gtr.
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104014421
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014421 Kho tham khảo 796.33071 PH561PH Sách 1