DDC 372.7
Nhan đề Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2.Tập 1 :Theo chương trình giáo dục phổ thông mới; Hỗ trợ buổi học thứ 2, lớp học 2 buổi/ngày /Đỗ Tiến Đạt(chủ biên),...
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Đại học Sư phạm,2018
Mô tả vật lý 68tr. ;27cm
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Lớp 2
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Sách đọc thêm
Tác giả(bs) CN Đỗ, Tiến Đạt,
Tác giả(bs) CN Trần, Thuý Ngà
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đức Bình
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Bích
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD18817-8
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): TK12428-30
00000771nam a2200289 4500
00130660
0021
004TVSP2200031912
008201112s2018 vm| vie
0091 0
020|c23000đ
039|a20210122210225|blibol55|y20201112092200|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a372.7|bB103T
24500|aBài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2.|nTập 1 :|bTheo chương trình giáo dục phổ thông mới; Hỗ trợ buổi học thứ 2, lớp học 2 buổi/ngày /|cĐỗ Tiến Đạt(chủ biên),...
250|aIn lần thứ 3
260|aH. :|bNxb. Đại học Sư phạm,|c2018
300|a68tr. ;|c27cm
653|aToán
653|aLớp 2
653|aBài tập
653|aSách đọc thêm
70010|aĐỗ, Tiến Đạt,|ech.b.
70010|aTrần, Thuý Ngà
70010|aĐỗ, Đức Bình
70010|aTrần, Ngọc Bích
852|a100|bKho đọc|j(2): KD18817-8
852|a100|bKho tham khảo|j(3): TK12428-30
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD18817 Kho đọc 372.7 B103T Sách 1
2 KD18818 Kho đọc 372.7 B103T Sách 2
3 TK12428 Kho tham khảo 372.7 B103T Sách 3
4 TK12429 Kho tham khảo 372.7 B103T Sách 4 Hạn trả:15-03-2024
5 TK12430 Kho tham khảo 372.7 B103T Sách 5