DDC 370.11
Nhan đề Giáo dục công dân 6 /Hà Nhật Thăng (tổng chủ biên kiêm), Phạm Văn Hùng (chủ biên), Vũ Xuân Vinh, Đặng Thuý Anh
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2002
Mô tả vật lý 56tr. ;24cm
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Từ khóa tự do Lớp 6
Từ khóa tự do Giáo dục công dân
Tác giả(bs) CN Hà, Nhật Thăng
Địa chỉ 100Kho Tra cứu(1): TR00600
00000598nam a2200229 4500
001930
0021
004TVSP2060000960
008061109s2002 vm| vie
0091 0
039|a20210122191813|blibol55|y20061109083500|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a370.11|bGI108d
24500|aGiáo dục công dân 6 /|cHà Nhật Thăng (tổng chủ biên kiêm), Phạm Văn Hùng (chủ biên), Vũ Xuân Vinh, Đặng Thuý Anh
260|aH. :|bGiáo dục,|c2002
300|a56tr. ;|c24cm
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
653|aSách giáo viên
653|aLớp 6
65311|aGiáo dục công dân
70011|aHà, Nhật Thăng
852|a100|bKho Tra cứu|j(1): TR00600
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TR00600 Kho Tra cứu 370.11 GI108d Sách 1