DDC 808.0420785
Nhan đề Because digital writing matters :Improving student writing in online and multimedia environments /National Writing Project, Dànielle Nicole DeVoss, Elyse Eidman-Aadahl, Troy Hicks
Thông tin xuất bản San Francisco :Jossey-Bass,2010
Mô tả vật lý xiii, 194 p. ;24cm
Phụ chú Bibliogr.: p.160-166. Ind.: p.184-194
Tóm tắt Cải tiến chương trình dạy và học thông qua môi trường học trực tuyến và bài giảng đa phương tiện. Tiêu chuẩn, đánh giá và chương trình phát triển văn bản kỹ thuật số
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Hệ thống đa phương tiện
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Tu từ học
Tác giả(bs) CN DeVoss, Dànielle Nicole
Tác giả(bs) CN Eidman-Aadahl, Elyse
Tác giả(bs) CN Hicks, Troy
Tác giả(bs) CN Project, National Writing
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(3): NV05918, NV06401-2
00001090nam a2200313 4500
00125056
0021
004TVSP2160025132
008160610s2010 enk eng
0091 0
020|a9780470407721
039|a20210122203209|blibol55|y20160610133900|ztamnt
041|aeng
044|aenk
08204|a808.0420785|bB200C
24500|aBecause digital writing matters :|bImproving student writing in online and multimedia environments /|cNational Writing Project, Dànielle Nicole DeVoss, Elyse Eidman-Aadahl, Troy Hicks
260|aSan Francisco :|bJossey-Bass,|c2010
300|axiii, 194 p. ;|c24cm
500|aBibliogr.: p.160-166. Ind.: p.184-194
520|aCải tiến chương trình dạy và học thông qua môi trường học trực tuyến và bài giảng đa phương tiện. Tiêu chuẩn, đánh giá và chương trình phát triển văn bản kỹ thuật số
653|aHọc tập
653|aHệ thống đa phương tiện
653|aTiếng Anh
653|aGiảng dạy
653|aTu từ học
70011|aDeVoss, Dànielle Nicole
70011|aEidman-Aadahl, Elyse
70011|aHicks, Troy
70011|aProject, National Writing
852|a100|bKho Ngoại văn|j(3): NV05918, NV06401-2
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV05918 Kho Ngoại văn 808.0420785 B200C Sách 1
2 NV06401 Kho Ngoại văn 808.0420785 B200C Sách 2
3 NV06402 Kho Ngoại văn 808.0420785 B200C Sách 3