DDC 428
Tác giả CN Musumeci, Diane
Nhan đề Breaking tradition :An exploration of the historical relationship between theory and practice in second language teaching /Diane Musumeci
Thông tin xuất bản New York :McGraw-Hill,1997
Mô tả vật lý xiii, 142 p. ;23cm
Phụ chú Bibliogr.: p. 135-137. - Ind.: p. 139-142
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 100Kho Ngoại văn(1): NV04457
00000687nam a2200253 4500
00117599
0021
004TVSP2120017665
008121212s1997 enk eng
0091 0
020|a0070443947
039|a20210122200300|blibol55|y20121212094600|zanhbl
041|aeng
044|aenk
08214|a428|bM500S
1001|aMusumeci, Diane
24510|aBreaking tradition :|bAn exploration of the historical relationship between theory and practice in second language teaching /|cDiane Musumeci
260|aNew York :|bMcGraw-Hill,|c1997
300|axiii, 142 p. ;|c23cm
500|aBibliogr.: p. 135-137. - Ind.: p. 139-142
653|aNgôn ngữ
653|aTiếng Anh
653|aGiao tiếp
653|aGiảng dạy
852|a100|bKho Ngoại văn|j(1): NV04457
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NV04457 Kho Ngoại văn 428 M500S Sách 1