• Sách tham khảo
  • 398.809597 L250QU
    "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận :
DDC 398.809597
Tác giả CN Lê, Thúy Quỳnh
Nhan đề "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận :Giới thiệu /Lê Thúy Quỳnh
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Hội nhà văn,2017
Mô tả vật lý 447tr. ;21cm
Tùng thư Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam
Phụ chú ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
Từ khóa tự do Nghiên cứu văn học
Từ khóa tự do Trường ca
Từ khóa tự do Dân tộc Thái
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Địa chỉ 100Kho đọc(1): KD17229
00000996nam a2200289 4500
00127222
0021
004TVSP2180028474
008181002s2017 vm| vie
0091 0
020|a9786045395899
039|a20210122204244|blibol55|y20181002095100|zanhbl
041|avie
044|avm
08204|a398.809597|bL250QU
1001|aLê, Thúy Quỳnh
24510|a"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận :|bGiới thiệu /|cLê Thúy Quỳnh
260|aH. :|bNxb. Hội nhà văn,|c2017
300|a447tr. ;|c21cm
490|aDự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam
500|aĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
520|aVài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này
653|aNghiên cứu văn học
653|aTrường ca
653|aDân tộc Thái
653|aViệt Nam
653|aVăn học dân gian
852|a100|bKho đọc|j(1): KD17229
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD17229 Kho đọc 398.809597 L250QU Sách 1