DDC 796.33
Tác giả CN Ngô, Minh Viên
Nhan đề Đá cầu :Tài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm /Ngô Minh Viên (chủ biên), Nguyễn Ngọc Việt
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2007
Mô tả vật lý 143tr. ;29cm.
Phụ chú Đtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Phát triển giáo viên Tiểu học
Tóm tắt Trình bày lí thuyết chung về môn đá cầu; tập luyện kĩ thuật và chiến thuật đá cầu cơ bản; luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
Từ khóa tự do Đá cầu
Từ khóa tự do Thể dục
Từ khóa tự do Cầu trinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Việt
Địa chỉ 100Kho đọc(10): KD09834-43
Địa chỉ 100Kho Mượn(80): KM06397-476
00000826nam a2200253 4500
0014734
0021
004TVSP2080004766
008080911s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210122192545|blibol55|y20080911093900|zbantx
041|avie
044|avm
08214|a796.33|bNG450V
10011|aNgô, Minh Viên
24510|aĐá cầu :|bTài liệu đào tạo giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng và Đại học Sư phạm /|cNgô Minh Viên (chủ biên), Nguyễn Ngọc Việt
260|aH. :|bGiáo dục,|c2007
300|a143tr. ;|c29cm.
500|aĐtts ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án Phát triển giáo viên Tiểu học
520|aTrình bày lí thuyết chung về môn đá cầu; tập luyện kĩ thuật và chiến thuật đá cầu cơ bản; luật, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài
653|aĐá cầu
653|aThể dục
653|aCầu trinh
70011|aNguyễn, Ngọc Việt
852|a100|bKho đọc|j(10): KD09834-43
852|a100|bKho Mượn|j(80): KM06397-476
890|a90|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD09834 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 1
2 KD09835 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 2
3 KD09836 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 3
4 KD09837 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 4
5 KD09838 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 5
6 KD09839 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 6
7 KD09840 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 7
8 KD09841 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 8
9 KD09842 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 9
10 KD09843 Kho đọc 796.33 NG450V Sách 10