• Sách tham khảo
  • 382.3095 Đ309CH
    Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam :
DDC 382.3095
Nhan đề Điều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam :Sách chuyên khảo /Nguyễn Duy Lợi (Chủ biên),...
Thông tin xuất bản H. :Nxb. Khoa học xã hội,2016
Mô tả vật lý 217tr. ;21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
Tóm tắt Khái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ khóa tự do Chính sách thương mại
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đông Á
Từ khóa tự do Điều chỉnh
Tác giả(bs) CN Đồng, Văn Chung
Tác giả(bs) CN Chu, Phương Quỳnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Duy Lợi,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Nhung
Địa chỉ 100Kho đọc(2): KD18207-8
Địa chỉ 100Kho tham khảo(3): TK11536-8
00001133nam a2200301 4500
00130354
0021
004TVSP2200031606
008201104s2016 vm| vie
0091 0
020|c62.000đ
039|a20210122205857|blibol55|y20201104162700|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a382.3095|bĐ309CH
24500|aĐiều chỉnh chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam :|bSách chuyên khảo /|cNguyễn Duy Lợi (Chủ biên),...
260|aH. :|bNxb. Khoa học xã hội,|c2016
300|a217tr. ;|c21cm
500|aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới
520|aKhái quát cơ sở lý luận về chính sách thương mại, các nhân tố chủ yếu chi phối điều chỉnh chính sách thương mại ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc; Nội dung điều chỉnh chính sách thương mại ở các nước này và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
653|aChính sách thương mại
653|aViệt Nam
653|aĐông Á
653|aĐiều chỉnh
70010|aĐồng, Văn Chung
70010|aChu, Phương Quỳnh
70010|aNguyễn, Duy Lợi,|eCh.b
70010|aNguyễn, Hồng Nhung
852|a100|bKho đọc|j(2): KD18207-8
852|a100|bKho tham khảo|j(3): TK11536-8
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KD18207 Kho đọc 382.3095 Đ309CH Sách 1
2 KD18208 Kho đọc 382.3095 Đ309CH Sách 2
3 TK11536 Kho tham khảo 382.3095 Đ309CH Sách 3
4 TK11537 Kho tham khảo 382.3095 Đ309CH Sách 4
5 TK11538 Kho tham khảo 382.3095 Đ309CH Sách 5