• Khoá luận
  • 519. Ng527NH
    Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã :
DDC 519.
Tác giả CN Nguyễn, Hồng Nhung
Nhan đề Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Nguyễn Hồng Nhung ; Trần Vĩnh Đức (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2015
Mô tả vật lý 30tr. ;29cm. +
Phụ chú Đtts ghi : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
Từ khóa tự do Mật mã
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Toán ứng dụng
Từ khóa tự do Bài toán Logarit rời rạc
Từ khóa tự do Ứng dụng
Tác giả(bs) CN Trần, Vĩnh Đức
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL07466
00000824nam a2200277 4500
00124339
0026
004TVSP2150024415
008151021s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122202921|blibol55|y20151021155400|zbantx
041|avie
044|avm
08204|a519.|bNg527NH
1001|aNguyễn, Hồng Nhung
24510|aBài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cNguyễn Hồng Nhung ; Trần Vĩnh Đức (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2015
300|a30tr. ;|c29cm. +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa CD
500|aĐtts ghi : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Toán
653|aMật mã
653|aToán học
653|aToán ứng dụng
653|aBài toán Logarit rời rạc
653|aỨng dụng
70011|aTrần, Vĩnh Đức
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL07466
890|a1|b0|c0|d0
915|aToán ứng dụng
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL07466 Kho Khóa luận 519. Ng527NH Luận án, luận văn 1