• Luận văn
  • 538.071 TR121K
    Vận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo để dạy học một số nội dung thuộc chương " Từ trường" và chương " cảm ứng điện từ" vật lí 11 - THPT :
DDC 538.071
Tác giả CN Trần, Văn Kiên
Nhan đề Vận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo để dạy học một số nội dung thuộc chương " Từ trường" và chương " cảm ứng điện từ" vật lí 11 - THPT :Luận văn thạc sĩ khao học giáo dục /Trần Văn Kiên, T.S Lương Việt Thái
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 phát hành],2009
Mô tả vật lý 86tr. ;29cm+
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Tìm hiểu thực trạng về việc dạy học, vốn hiểu biết, các quan điểm sẵn có của học sinh khi học các kiến thức trong chương " Từ trường" và chương " Cảm ứng điện từ". Nghiên cứu chương trình SGK Vật lí về nội dung " từ trờng" và " cảm ứng điện từ" để xác định các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng học sinh cần đạt.
Từ khóa tự do Từ trường
Từ khóa tự do Cảm ứng điện từ
Tác giả(bs) CN Lương, Việt Thái,
Địa chỉ 100Kho Luận văn(1): LV00148
00001217nam a2200253 4500
00110845
0022
004TVSP2110010877
008110309s2009 vm| vie
0091 0
039|a20210122194009|blibol55|y20110309162500|ztuyetnt
041|avie
044|avm
08214|a538.071|bTR121K
1001|aTrần, Văn Kiên
24510|aVận dụng quan điểm của lí thuyết kiến tạo để dạy học một số nội dung thuộc chương " Từ trường" và chương " cảm ứng điện từ" vật lí 11 - THPT :|bLuận văn thạc sĩ khao học giáo dục /|cTrần Văn Kiên, T.S Lương Việt Thái
260|aH. :|bTrường Đại học sư phạm Hà Nội 2 phát hành],|c2009
300|a86tr. ;|c29cm+|e01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
520|aTìm hiểu thực trạng về việc dạy học, vốn hiểu biết, các quan điểm sẵn có của học sinh khi học các kiến thức trong chương " Từ trường" và chương " Cảm ứng điện từ". Nghiên cứu chương trình SGK Vật lí về nội dung " từ trờng" và " cảm ứng điện từ" để xác định các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng học sinh cần đạt.
653|aTừ trường
653|aCảm ứng điện từ
70011|aLương, Việt Thái,|cTS|ehướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Luận văn|j(1): LV00148
890|a1|b0|c0|d0
915|akhoa học giáo dục|b60.14.10|cTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LV00148 Kho Luận văn 538.071 TR121K Luận án, luận văn 1