• Khoá luận
  • 907.12 PH104A
    Sử dụng ứng dụng Kahoot hỗ trợ việc thiết kế bài tập phần lịch sử thế giới lớp 11 cho học sinh ở trường THPT :
DDC 907.12
Tác giả CN Phạm, Thị Hồng Ánh
Nhan đề Sử dụng ứng dụng Kahoot hỗ trợ việc thiết kế bài tập phần lịch sử thế giới lớp 11 cho học sinh ở trường THPT :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Phạm Thị Hồng Ánh ; Chu Ngọc Quỳnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2019
Mô tả vật lý 69tr. ;30cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Thiết kế bài tập
Từ khóa tự do Ứng dụng Kahoot
Từ khóa tự do Lịch sử thế giới
Từ khóa tự do Lớp 11
Tác giả(bs) CN Chu, Ngọc Quỳnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL08698
00000914nam a2200265 4500
00128890
0026
004TVSP2190030142
008191016s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210122205029|blibol55|y20191016153100|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a907.12|bPH104A
1001|aPhạm, Thị Hồng Ánh
24510|aSử dụng ứng dụng Kahoot hỗ trợ việc thiết kế bài tập phần lịch sử thế giới lớp 11 cho học sinh ở trường THPT :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cPhạm Thị Hồng Ánh ; Chu Ngọc Quỳnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2019
300|a69tr. ;|c30cm +|e01 File PDF + Phụ lục
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aThiết kế bài tập
653|aỨng dụng Kahoot
653|aLịch sử thế giới
653|aLớp 11
70010|aChu, Ngọc Quỳnh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL08698
890|a1|b0|c1|d0
915|aLý luận và phương pháp dạy học Lịch sử
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL08698 Kho Khóa luận 907.12 PH104A Luận án, luận văn 1