DDC 428.0071
Nhan đề Tiếng Anh 6. Tập 1 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.),...
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 71tr. : Tranh minh họa ; 28cm
Tùng thư Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khóa tự do Bộ kết nối tri thức
Từ khóa tự do Sách học sinh
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Lớp 6
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Chi
Tác giả(bs) CN Lê, Kim Dung
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Vân
Tác giả(bs) CN Lương, Quỳnh Trang
Tác giả(bs) CN Phan, Chí Nghĩa
Tác giả(bs) CN Vũ, Mai Trang
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101020104-5
Địa chỉ 100Kho Mượn(8): 103049699-706
00000000nam a2200000 a 4500
00133646
0021
0046FF76A24-D8B8-460F-ABFB-E66CD306DDC7
005202204102207
008 2021 vm| vie
0091 0
020|a9786040258731|c48.000đ
039|a20220410220321|banhbl|y20211209085214|zlienhtb
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.0071|bT306A
24510|aTiếng Anh 6. |nTập 1 : |bSách học sinh / |cHoàng Văn Vân (tổng ch.b.),...
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2021
300|a71tr. : |bTranh minh họa ; |c28cm
490|aKết nối tri thức với cuộc sống
653|aBộ kết nối tri thức
653|aSách học sinh
653|aTiếng Anh
653|aLớp 6
70010|aNguyễn, Thị Chi|ech.b
70010|aLê, Kim Dung
70010|aHoàng, Văn Vân|eTổng ch.b.
70010|a Lương, Quỳnh Trang
70010|aPhan, Chí Nghĩa
70010|aVũ, Mai Trang
852|a100|bKho đọc|j(2): 101020104-5
852|a100|bKho Mượn|j(8): 103049699-706
890|a10|b2|c0|d0
911|aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020104 Kho đọc 428.0071 T306A Sách 1
2 101020105 Kho đọc 428.0071 T306A Sách 2
3 103049699 Kho Mượn 428.0071 T306A Sách 3
4 103049700 Kho Mượn 428.0071 T306A Sách 4
5 103049701 Kho Mượn 428.0071 T306A Sách 5
6 103049702 Kho Mượn 428.0071 T306A Sách 6
7 103049703 Kho Mượn 428.0071 T306A Sách 7
8 103049704 Kho Mượn 428.0071 T306A Sách 8
9 103049705 Kho Mượn 428.0071 T306A Sách 9
10 103049706 Kho Mượn 428.0071 T306A Sách 10