• Khoá luận
  • 324.25970755 L250A
    Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 2000 đến 2010 :
DDC 324.25970755
Tác giả CN Lê, Thị Lan Anh
Nhan đề Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 2000 đến 2010 :Khóa luận tốt nghiệp đại học /Lê Thị Lan Anh ; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2015
Mô tả vật lý 86tr. ;29cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Ninh Bình
Từ khóa tự do Kinh tế du lịch
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Hạnh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL06991
00000848nam a2200253 4500
00123808
0026
004TVSP2090023881
008090709s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210122202714|blibol55|y20090709075400|ztrangdt
041|avie
044|avm
08214|a324.25970755|bL250A
1001|aLê, Thị Lan Anh
24510|aĐảng bộ tỉnh Ninh Bình lãnh đạo kinh tế du lịch từ năm 2000 đến 2010 :|bKhóa luận tốt nghiệp đại học /|cLê Thị Lan Anh ; Ninh Thị Hạnh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2015
300|a86tr. ;|c29cm +|e01 bản tóm tắt + 01 đĩa
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aĐảng Cộng sản Việt Nam
653|aNinh Bình
653|aKinh tế du lịch
70011|aNinh, Thị Hạnh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL06991
890|a1|b0|c0|d0
915|aLịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL06991 Kho Khóa luận 324.25970755 L250A Luận án, luận văn 1