• Khoá luận
  • 959.702 TR121H
    Chùa Long Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) từ thế kỉ XII đến năm 2018 :
DDC 959.702
Tác giả CN Trần, Thị Thúy Hằng
Nhan đề Chùa Long Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) từ thế kỉ XII đến năm 2018 :Khóa luận tốt nghiệp Đại học /Trần Thị Thúy Hằng ; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)
Thông tin xuất bản H. :Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],2019
Mô tả vật lý 51tr. :ảnh ;30cm +
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
Từ khóa tự do Nhân vật lịch sử
Từ khóa tự do Chùa
Tác giả(bs) CN Ninh, Thị Sinh,
Địa chỉ 100Kho Khóa luận(1): KL08689
00000778nam a2200241 4500
00128881
0026
004TVSP2190030133
008191016s2019 vm| vie
0091 0
039|a20210122205027|blibol55|y20191016151600|zlibol55
041|avie
044|avm
08204|a959.702|bTR121H
1001|aTrần, Thị Thúy Hằng
24510|aChùa Long Đọi Sơn (Duy Tiên, Hà Nam) từ thế kỉ XII đến năm 2018 :|bKhóa luận tốt nghiệp Đại học /|cTrần Thị Thúy Hằng ; Ninh Thị Sinh (hướng dẫn khoa học)
260|aH. :|bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành],|c2019
300|a51tr. :|bảnh ;|c30cm +|e01 File PDF
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Khoa Lịch sử
653|aNhân vật lịch sử
653|aChùa
70010|aNinh, Thị Sinh,|eHướng dẫn khoa học
852|a100|bKho Khóa luận|j(1): KL08689
890|a1|b0|c1|d0
915|aLịch sử Việt Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KL08689 Kho Khóa luận 959.702 TR121H Luận án, luận văn 1