• Sách tham khảo
  • 495.11 B103T
    Bài tập trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Hán hiện đại :
DDC 495.11
Nhan đề Bài tập trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Hán hiện đại : Trình độ sơ cấp / TS. Phạm Thị Nghĩa Vân (ch.b.),...
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2023
Mô tả vật lý 123tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt Giới thiệu khái niệm về ngữ âm, ngữ học và ngữ âm tiếng Trung Quốc hiện đại. Đưa ra các dạng bài tập trắc nghiệm ngữ âm
Từ khóa tự do Tiếng hán
Từ khóa tự do Bài tập trắc nghiệm
Từ khóa tự do SP2
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Nghĩa Vân
Tác giả(bs) CN Đinh, Bích Thảo
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Ngọc Lan
Tác giả(bs) CN Hung, Cheng Jen
Tác giả(bs) CN Ngô, Hoài Điệp
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021491-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00140845
0021
0049D715663-D889-4DC2-A702-2621D1BEC046
005202309220943
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048076733|c135.000đ
039|a20230922094346|blienhtb|y20230921150608|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a495.11|bB103T
24500|aBài tập trắc nghiệm ngữ âm Tiếng Hán hiện đại : |bTrình độ sơ cấp / |cTS. Phạm Thị Nghĩa Vân (ch.b.),...
260 |aH. : |bNxb. Thông tin và Truyền thông, |c2023
300 |a123tr. : |bminh họa ; |c24cm
520 |aGiới thiệu khái niệm về ngữ âm, ngữ học và ngữ âm tiếng Trung Quốc hiện đại. Đưa ra các dạng bài tập trắc nghiệm ngữ âm
653 |aTiếng hán
653 |aBài tập trắc nghiệm
653|aSP2
70010|aPhạm, Thị Nghĩa Vân|ech.b.
70010|aĐinh, Bích Thảo
70010|aDương, Thị Ngọc Lan
70010|aHung, Cheng Jen
70010|aNgô, Hoài Điệp
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021491-2
890|a2|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021491 Kho đọc 495.11 B103T Sách 1
2 101021492 Kho đọc 495.11 B103T Sách 2