• Sách tham khảo
  • 895.9223 H407GI
    Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1975 nhìn từ lí thuyết diễn ngôn :
DDC 895.9223
Tác giả CN Hoàng, Thị Thu Giang
Nhan đề Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1975 nhìn từ lí thuyết diễn ngôn : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Thu Giang
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 219tr. ; 24cm
Tóm tắt Khơi gợi cảm hứng tìm hiểu, vận dụng lý thuyết diễn ngôn nói riêng, các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn học giàu hiệu năng để đọc lại, tiếp tục nghiên cứu một/những đối tượng nghệ thuật giàu giá trị xã hội - thẩm mỹ, độc đáo, đa dạng.
Từ khóa tự do Truyện ngắn
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Diễn ngôn
Địa chỉ 100Kho đọc(2): 101021487-8
Địa chỉ 100Kho Mượn(3): 103057337-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00138292
0021
00469849842-3C04-4B92-939E-282BC379D977
005202305301105
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043691740|c168.000đ
039|y20230530110509|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a895.9223|bH407GI
100 |aHoàng, Thị Thu Giang
245 |aTruyện ngắn Việt Nam 1945 - 1975 nhìn từ lí thuyết diễn ngôn : |bSách chuyên khảo / |cHoàng Thị Thu Giang
260 |aH. : |bĐại học Quốc Gia Hà Nội, |c2022
300 |a219tr. ; |c24cm
520 |aKhơi gợi cảm hứng tìm hiểu, vận dụng lý thuyết diễn ngôn nói riêng, các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu văn học giàu hiệu năng để đọc lại, tiếp tục nghiên cứu một/những đối tượng nghệ thuật giàu giá trị xã hội - thẩm mỹ, độc đáo, đa dạng.
653 |aTruyện ngắn
653 |aViệt Nam
653 |aDiễn ngôn
852|a100|bKho đọc|j(2): 101021487-8
852|a100|bKho Mượn|j(3): 103057337-9
890|a5|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021487 Kho đọc 895.9223 H407GI Sách 1
2 101021488 Kho đọc 895.9223 H407GI Sách 2
3 103057337 Kho Mượn 895.9223 H407GI Sách 3
4 103057338 Kho Mượn 895.9223 H407GI Sách 4
5 103057339 Kho Mượn 895.9223 H407GI Sách 5