DDC 338.4791
Tác giả CN Nguyễn, Thị Minh Ngọc
Nhan đề Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 344tr. : ảnh, bảng ; 21cm
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Hướng dẫn viên
Địa chỉ 100Kho đọc(1): 101021476
Địa chỉ 100Kho Mượn(2): 103056748-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00138253
0021
004058BECF8-70E3-40D1-B15E-12C6794368C7
005202305091041
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0953-8
039|y20230509104138|zlienhtb
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a338.4791|bNG527NG
10010|aNguyễn, Thị Minh Ngọc
24504|aSổ tay Hướng dẫn viên du lịch / |cNguyễn Thị Minh Ngọc
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |a344tr. : |bảnh, bảng ; |c21cm
520 |aCung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam
653 |aDu lịch
653 |aSổ tay
653 |aHướng dẫn viên
852|a100|bKho đọc|j(1): 101021476
852|a100|bKho Mượn|j(2): 103056748-9
890|a3|b0|c0|d0
911 |aHoàng Thị Bích Liên
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021476 Kho đọc 338.4791 NG527NG Sách 1
2 103056748 Kho Mượn 338.4791 NG527NG Sách 2
3 103056749 Kho Mượn 338.4791 NG527NG Sách 3