• Sách tham khảo
  • 306.09597 V115H
    Văn hoá Việt Nam với sự phát triển đất nước :
DDC 306.09597
Nhan đề Văn hoá Việt Nam với sự phát triển đất nước : Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia / Hoàng Chí Bảo,.. ; B.s.: Trần Thị Hồng Loan, Lê Thị Minh Thảo, Bùi Lan Hương
Thông tin xuất bản H. : Lao động Xã hội, 2019
Mô tả vật lý 985tr. : bảng ; 27cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Tóm tắt Gồm các bài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về văn hoá và phát triển; tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá và sự vận dụng trong đời sống xã hội; văn hoá với các vấn đề kinh tế chính trị - xã hội
Từ khóa tự do Kỉ yếu hội thảo
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Phát triển
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hồng Loan
Tác giả(bs) CN Hoàng, Chí Bảo
Tác giả(bs) CN Bùi, Lan Hương
Tác giả(bs) CN Lê, Minh Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Thành
Tác giả(bs) CN Hồ, Sĩ Quý
Địa chỉ 100Kho đọc(1): 101020241
Địa chỉ 100Kho Mượn(2): 103050194-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00135339
0021
004D5D79FBB-E7AF-4AA9-9AC1-5EAB43B8815A
005202209160931
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786046545682|cđ
039|a20220916093157|blienhtb|y20220916090913|zhanhttm
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a306.09597|bV115H
24500|aVăn hoá Việt Nam với sự phát triển đất nước : |bKỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia / |cHoàng Chí Bảo,.. ; B.s.: Trần Thị Hồng Loan, Lê Thị Minh Thảo, Bùi Lan Hương
260 |aH. : |bLao động Xã hội, |c2019
300 |a985tr. : |bbảng ; |c27cm
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
504 |aThư mục cuối mỗi bài
520 |a Gồm các bài nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về văn hoá và phát triển; tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hoá và sự vận dụng trong đời sống xã hội; văn hoá với các vấn đề kinh tế chính trị - xã hội
653 |aKỉ yếu hội thảo
653 |aViệt Nam
653 |aVăn hóa
653 |aPhát triển
70010|aTrần, Thị Hồng Loan|eb.s.
70010|aHoàng, Chí Bảo
70010|aBùi, Lan Hương
70010|aLê, Minh Thảo|eb.s.
70010|aNguyễn, Văn Thành
70010|aHồ, Sĩ Quý
852|a100|bKho đọc|j(1): 101020241
852|a100|bKho Mượn|j(2): 103050194-5
890|a3|b0|c0|d0
911 |aTạ Thị Mỹ Hạnh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101020241 Kho đọc 306.09597 V115H Sách 1
2 103050194 Kho Mượn 306.09597 V115H Sách 2
3 103050195 Kho Mượn 306.09597 V115H Sách 3