DDC 796.33
Tác giả CN Nguyễn, Hữu Thái
Nhan đề Giáo trình Đá cầu : Sách dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng sư phạm TDTT / Nguyễn Hữu Thái b.s.
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Thể dục Thể thao, 2011
Mô tả vật lý 99tr. : Hình vẽ ; 21cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu. Hướng dẫn kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và trọng tài đá cầu
Từ khóa tự do Thể thao
Từ khóa tự do Đá cầu
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 100Kho tham khảo(1): 104014423
00000000nam#a2200000ui#4500
00134623
0025
0049F5D8ECF-A874-42BD-B84C-9B901E7563C0
005202205180940
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |cđ
039|a20220518094045|banhbl|y20220518093430|zanhbl
040 |aTVSP2
041 |aVie
044 |avm
08204|a796.33|bNG527TH
10010|aNguyễn, Hữu Thái
24510|aGiáo trình Đá cầu : |bSách dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng sư phạm TDTT / |cNguyễn Hữu Thái b.s.
260 |aH. : |bNxb. Thể dục Thể thao, |c2011
300 |a99tr. : |bHình vẽ ; |c21cm
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội
504 |aThư mục: tr.97
520 |aGiới thiệu sơ lược lịch sử môn đá cầu. Hướng dẫn kĩ thuật, chiến thuật đá cầu, phương pháp giảng dạy, tổ chức thi đấu và trọng tài đá cầu
653 |aThể thao
653 |aĐá cầu
653 |aGiáo trình
690 |aGiáo dục Thể chất
691 |aGiáp dục Thể chất
852|a100|bKho tham khảo|j(1): 104014423
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 104014423 Kho tham khảo 796.33 NG527TH Sách 1