• Khoá luận
  • 428.1 TR121H
    Factors that influence the pronunciation acquisition of first - year English majors at Hanoi Pedagogical University No.2 =
DDC 428.1
Tác giả CN Tran, Thi Mai Hong
Nhan đề Factors that influence the pronunciation acquisition of first - year English majors at Hanoi Pedagogical University No.2 =Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học phát âm của sinh viên năm nhất chuyên ngành Tiếng Anh trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / Tran Thi Mai Hong ; MA. Do Thu Hoa (Supervisor)
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], 2022
Mô tả vật lý 45p. : ill. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
Tóm tắt Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học phát âm tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Sinh viên
Từ khóa tự do Phát âm
Tác giả(bs) CN Do, Thu Hoa
Địa chỉ Thư viện SP2
00000000nam a2200000 a 4500
00135293
0026
004AF9FD53F-BFBF-48F0-A897-5035479A2378
008 2022 vm| vie
0091 0
020|cTL nội sinh
039|y20220831091045|zhanhttm
040|aTVSP2
041|aEng
044|avm
08204|a428.1|bTR121H
10010|aTran, Thi Mai Hong
24510|aFactors that influence the pronunciation acquisition of first - year English majors at Hanoi Pedagogical University No.2 =|bNhững yếu tố ảnh hưởng đến việc học phát âm của sinh viên năm nhất chuyên ngành Tiếng Anh trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 ; Khoá luận tốt nghiệp đại học / |cTran Thi Mai Hong ; MA. Do Thu Hoa (Supervisor)
260|aH. : |bTrường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 [phát hành], |c2022
300|a45p. : |bill. ; |c29cm|e01File
500|aĐTTS ghi: Hanoi Pedagogical University 2. Faculty of English
502|aThesis for bachelor graduation. English Language Teaching
504|aTài liệu tham khảo và Phụ lục: cuối chính văn
520|aNhững yếu tố ảnh hưởng đến việc học phát âm tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
653|aTiếng Anh
653|aSinh viên
653|aPhát âm
691|aPhương pháp dạy học tiếng Anh
70010|aDo, Thu Hoa|eHướng dẫn khoa học
852|aThư viện SP2
890|a0|b0|c1|d15
911|aTạ Thị Mỹ Hạnh

Không tìm thấy biểu ghi nào